بازدهی اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

بازدهی اینورتر خورشیدی متصل به شبکه یکی از پارامترهای موثر در عملکرد نیروگاه است. انتخاب اینورتر با راندمان بالا، طراحی مناسب و در نظر گرفتن ملاحظات بهره‌برداری، موجب تضمین عملکرد مطلوب نیروگاه خورشیدی می‌گردد. بازدهی اینورتر خورشیدی به چه پارامترهایی وابسته است؟ بازدهی اینورتر خورشیدی متصل به شبکه به شرایط...

ردیاب خورشیدی (sun tracker)

ردیاب­ خورشیدی/تِرکر خورشیدی (sun tracker) در نیروگاه­‌های خورشیدی به منظور افزایشِ راندمان استفاده می‌گردد. در انواع ردیاب‌ خورشیدی/تِرکر خورشیدی (sun tracker)، موقعیت پنل‌های خورشیدی تا حد امکان در راستای خورشید قرار می‌گیرد. در نتیجه تابش دریافتی و انرژی تولیدی توسط نیروگاه خورشیدی بیشتر می‌باشد. این روش در کنار استفاده از...

جزیره‌ای شدن نیروگاه خورشیدی

جزیره‌ای شدن نیروگاه خورشیدی، یکی از چالش‌های اتصال این مولدها به شبکه برق است. جزیره‌ای شدن به حالتی اطلاق می‌شود که بخشی از شبکه برق شامل نیروگاه خورشیدی از شبکه بالادست جدا شود. در بسیاری از این حالت‌ها، ولتاژ و فرکانس نیروگاه خورشیدی از محدوده مجاز، خارج و در نتیجه...

×