زاویه‌ آزیموث (azimuth) نصب پنل‌‌های خورشیدی

زاویه‌ آزیموث (azimuth) نصب پنل‌‌های خورشیدی در کنار تیلت (tilt)، تاثیر زیادی بر عملکرد نیروگاه‌ دارد. این دو زاویه به ترتیب جهت (نسبت به جنوب) و زاویه با سطح زمین را مشخص می‌کنند. انتخاب زاویه مناسب برای پنل‌های خورشیدی می‌تواند راندمان نیروگاه را در زمستان و تابستان، در سطح بالایی نگه دارد. به عنوان نمونه، در نیروگاه‌های خورشیدی جدا از شبکه، زاویه tilt چند درجه بزرگتر از عرض جغرافیایی انتخاب می‌شود. در نتیجه در فصل زمستان، سطح پنل‌ها به صورت عمود با تابش خورشید که در ارتفاع بالاتری است، قرار می‌گیرد.

زاویه آزیموث (azimuth) چیست؟

زاویه آزیموث (azimuth) نصب پنل‌‌های خورشیدی زاویه انحراف از جنوب مطلق جغرافیایی است. این زاویه نسبت به جنوب واقعی 5 درجه انحراف دارد. در صورتی‌که پنل‌های خورشیدی در جهت جنوب مطلق جغرافیایی قرار گیرند، زاویه آزیموث صفر درجه است. همچنین وقتی زاویه آزیموث 10- درجه است، یعنی پنل‌های خورشیدی 10 درجه به سمت جنوب شرقی نصب شده‌اند.

در نیروگاه‌های خورشیدی با سازه ثابت، زاویه tilt غالباً برابر با عرض جغرافیایی انتخاب می‌شود. در حالی‌که زاویه آزیموث برای کشورهای نیمکره شمالی نظیر ایران، صفر است؛ یعنی پنل‌های خورشیدی در راستای جنوب نصب می‌شوند. همچنین پنل‌های خورشیدی در مناطق موجود در نیمکره جنوبی، به سمت شمال (180 درجه=azimuth) نصب می‌شوند.

تاثیر زاویه آزیموث بر عملکرد نیروگاه

اگر چه نصب پنل‌های خورشیدی در راستای جنوب مغناطیسی ضروری است، اما ممکن است احداث در این زاویه ممکن نباشد. به عنوان نمونه، به دلیل کمبود فضا یا سایه‌اندازی زیاد در صورت نصب به سمت جنوب. در اینحالت بررسی تاثیر زاویه بر عملکرد نیروگاه ضروری است.

در این خصوص یک نیروگاه 10 کیلوواتی با استفاده از پنل خورشیدی  330 وات تابان انرژی و اینورتر فرونیوس 10 کیلووات در نرم‌افزار PVsyst شبیه‌سازی شده است. این نیروگاه در شهر مشهد و با زاویه‌ی tilt 30 درجه نصب شده است. در اینحالت زاویه azimuth بین مقادیر 45± درجه تغییر داده شده است. نتایج انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه در شکل زیر نمایش داده شده است.

تاثیر زاویه آزیموث نصب پنل خورشیدی بر انرژی تولیدی

مطابق با خروجی نرم‌افزار، می‌توان نتیجه گرفت که تولید انرژی نیروگاه در محدود 25± درجه تغییرات چشمگیری ندارد. در این شرایط کاهش انرژی نسبت به حالت 0 درجه=azimuth کمتر از 1 درصد است. در نتیجه می‌توان پنل‌های خورشیدی را با حدود 25 درجه انحراف نسبت به جنوب نصب نمود. 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×