خرید تضمینی نیروگاه خورشیدی (FiT)

خرید تضمینی نیروگاه خورشیدی (FiT)، یکی از موثرترین سیاست‌های تشویقی استفاده شده در دنیا می‌باشد. در این قانون تمام انرژی تولیدی توسط نیروگاه در یک قیمت جذاب و تضمین شده، خریداری می‌گردد. قانون خرید تضمینی نیروگاه خورشیدی/feed-in-tariff (FiT) در کشورهایی نظیر ایران که قیمت برق پایین می‌باشد، موجب جذب سرمایه‌‌گذاران می‌گردد.

قانون خرید تضمینی در ایران

مطابق با قرارداد خرید تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران، تمامی انرژی تولیدی نیروگاه خورشیدی از طریق یک کنتور هوشمند مجزا به شبکه فروخته می‌شود. نرخ پایه خرید انرژی تولیدی با توجه به ظرفیت نیروگاه (حدود 1500 تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برای نیروگاه‌های کوچکتر از 20 کیلووات) می‌باشد. نحوه واریزی وجوه به این صورت است که قرائت آنلاین انرژی تولیدی در ابتدای ماه‌های فرد و واریزی در نیمه اول ماه‌های زوج است. نحوه‌ی محاسبه‌ی نرخ خرید تضمینی نیروگاه خورشیدی (FiT) به صورتِ شفاف و از طریق صدور قبض مشابه زیر در سامانه مهرسان صورت می‌پذیرد.

قبض خرید تضمینی نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات
قبض خرید تضمینی نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات

نتایج اقتصادی نیروگاه راه‌اندازی شده در سال 1397

در شکل زیر گردش مالی و درآمد تجمیعی نیروگاه 10 کیلووات راه‌اندازی شده در مهر 1397 در شهر مشهد نمایش داده شده است. مطابق با اطلاعات واریزی درآمدهای نیروگاه، واریزی وجه در دو دوره دو ماهه به دلیل جابجایی نیروگاه به ساختگاه جدید، پرداخت نشده است. با این وجود، هزینه‌ی اولیه‌ حدوداً 70 میلیون تومانی پس از مدت سه سال جبران شده است.

گردش مالی نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات
گردش مالی نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات

مطابق با نمودار درآمد نیروگاه، بیشترین مبلغ واریزی در طی ماه‌های خرداد تا شهریور می‌باشد. علاوه بر تولیدِ قابل توجه انرژی در این بازه‌ی زمانی، غالباً نرخ تعدیل در سال جدید افزایش چشمگیری می‌یابد. این دو موضوع (تولید انرژی زیاد و نرخ خرید بزرگتر) موجب درآمدِ قابل توجه در این دوره‌ها می‌گردد.

مطابق با داده‌های ثبت شده در نیروگاه‌های خورشیدی طی چند سال اخیر، انرژی تولیدی و شاخص‌های اقتصادی قابل محاسبه است. بر این اساس، بازگشت سرمایه‌گذاری اولیه (صرفنظر از ظرفیت) در حدود 3 الی 4 اتفاق می‌افتد. همچنین سود متوسط سالیانه طرح در حدود 40 تا 50 درصد می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×