ردیاب خورشیدی (sun tracker)

ردیاب­ خورشیدی/تِرکر خورشیدی (sun tracker) در نیروگاه­‌های خورشیدی به منظور افزایشِ راندمان استفاده می‌گردد. در انواع ردیاب‌ خورشیدی/تِرکر خورشیدی (sun tracker)، موقعیت پنل‌های خورشیدی تا حد امکان در راستای خورشید قرار می‌گیرد. در نتیجه تابش دریافتی و انرژی تولیدی توسط نیروگاه خورشیدی بیشتر می‌باشد. این روش در کنار استفاده از الگوریتم MPPT، یکی از راه‌کارهای بهبود عملکرد نیروگاه خورشیدی است.

انواع ردیاب‌ خورشیدی (sun tracker)

در یک دسته‌بندی کلی، تِرکرهای خورشیدی به سه گروه تک‌محوره عمودی (شرقی-غربی)، تک‌محوره افقی (شمالی-جنوبی) و دومحوره طبقه‌بندی می­‌شوند.در ردیاب­ خورشیدی تک‌محوره شرقی-غربی (vertical sun tracker)، زاویه پنل­‌ها نسبت به افق متناسب با عرض جغرافیایی در نظر گرفته شده و حرکت خورشید در طول روز ردیابی می‌شود. در ردیاب/تِرکر­ خورشیدی تک محوره شمالی-جنوبی (horizontal sun tracker)، پنل­‌های خورشیدی رو به جنوب (برای مناطق موجود در شمال کره زمین) نصب شده و زاویه پنل­ ها نسبت به افق با در نظر گرفتن حرکت فصلی خورشید تنظیم می‌شود. در نهایت تِرکر خورشیدی دومحوره (dual-axis sun tracker) حرکت روزانه و فصلی خورشید را در هر دو زاویه (شرق-غرب و شمال-جنوب) ردیابی می‌کند؛ در نتیجه دارای بیشترین مقدار انرژی تولیدی در قیاس با سایر sun tracker ها می‌باشد.

انواع ردیاب‌های خورشیدی (sun tracker) جهت افزایش راندمان نیروگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انواع ردیاب‌های خورشیدی (sun tracker)

آیا نصب ردیاب‌ خورشیدی موجب سوددهی بیشتر می‌گردد؟

آیا نصب ردیاب­ خورشیدی (sun tracker) که با تولید بیشتر انرژی همراه است، لزوماً به معنای توجیه ­پذیری بیشتر اقتصادی است؟ جهت پاسخ به این سوال باید دو نکته را در نظر گرفت: میزان انرژی تولیدی مازاد توسط ردیاب و درآمد حاصل چقدر است؟ و میزان هزینه اولیه و نگهداری مازاد ردیاب چقدر است؟ در برخی شرایط (وابسته به محل نصب و تجهیزات استفاده شده)، انرژی تولیدی مازاد توجه است. در نتیجه درآمد مازاد حاصله نسبت به هزینه‌های اشاره شده، بزرگتر بوده و نصب این ردیاب‌ها دارای توجیه اقتصادی است.

تولید انرژی نیروگاه خورشیدی توسط ردیاب‌های مختلف که بیشترین مقدار به ترتیب به دومحوره، عمود محور، افق محور و ثابت تعلق دارد.
تولید انرژی نیروگاه خورشیدی توسط ردیاب‌ خورشیدی (sun tracker)

منابع:

  1. R. Singh, S. Kumar, A. Gehlot, and R. Pachauri, “An imperative role of sun trackers in photovoltaic technology: A review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 82, pp. 3263–3278, Feb. 2018.
  2. R. Bakhshi and J. Sadeh, “A comprehensive economic analysis method for selecting the PV array structure in grid–connected photovoltaic systems,” Renewable Energy, vol. 94, pp. 524–536, Aug. 2016.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×