نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه

در آمد بیست ساله از پشت بام 

بازگشت سرمایه سریع

نیروگاه برق هايبريد

خرید تضمینی

بحران آب و افزایش مصرف برق

بحران آب و افزایش مصرف برق ناشی از ورود سامانه­های سرمایشی و دستگاه‌های استخراج رمز ارز، موجب وقوع خاموشی­های برنامه­ریزی شده در کشور شده است. یکی از راهکارهای موثر جهت غلبه بر این مشکل، استفاده از نیروگاه‌های هیبریدی مشابه شکل زیر می­باشد. عملکرد این نیروگاه‌ها در دو حالت قابل بررسی است:

  • در شرایط عملکرد عادیِ مشترکین، نیروگاه توان تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق و در قالب طرح خرید تضمینی برق خورشیدی، به فروش می­رساند (شکل زیر). با توجه به قیمت پایین برق خریداری شده از شبکه و بالابودن برق فروخته شده توسط نیروگاه خورشیدی، پس از شارژ شدن باتری­ها توسط نیروگاه خورشیدی، تمامی انرژی تولیدی نیروگاه در این حالت به شبکه تزریق و از طریق کنتور هوشمند، ثبت می­شود.
  • در صورت قطعی شبکه، اینورتر نیروگاه خورشیدی به حالت مستقل از شبکه، تغییر وضعیت داده و بارهای ضروریِ مجاور را تامین خواهد نمود (شکل 3 (ب)). همچنین به منظور برقراری تعادل بین توان تولیدی نیروگاه خورشیدی و بار مصرفی مجاور، از بانک باتری استفاده می­شود. بدیهی است ظرفیت تجهیزات نیروگاه نظیر باتری و اینورتر با توجه به بارهای مجاور و مدت زمان خاموشی تعیین می­شود.

به منظور استفاده از انرژی ذخیره شده در بانک باتری صرفاً برای مشترک (و نه مشترکین مجاور که از طریق کنتور اصلی به نیروگاه متصل هستند)، ارتباط بین نیروگاه و مشترکین مجاور می­بایست قطع گردد. این فرآیند از طریق دستگاه جانبی اینورتر یا نصب یک مدار کنترلی پیش از کنتور انشعاب اصلی، تحقق می­یابد (شکل (4)). در هر دو حالت، پس از قطعی برق شبکه، کلید موجود پیش از کنتور انشعاب اصلی، باز شده و ارتباط اینورتر صرفاً با شبکه داخلی مشترک می­باشد.

طراحی اقتصادی و نحوه استفاده از نیروگاه­های ترکیبی خورشیدی-باتری با توجه به مدت زمان/تعداد قطعی­های شبکه سراسری و سیاست­های تشویقی موجود، صورت می­پذیرد. در صورت وجود سیاست تشویقی مناسب، توان تولیدی در حالت اتصال به شبکه، فروخته خواهد شد؛ درحالی­که چنانچه سیاست تشویقی جذابی برای خرید انرژی تولیدی وجود نداشته باشد، این انرژی جهت تامین بارهای الکتریکی محلی مورد استفاده قرار می­گیرد. به عنوان نمونه در برخی کشورها نظیر سوریه و عراق که مدت زمان قطعی­های برق قابل توجه می­باشد، طراحی اقتصادی به­گونه­ای است که تامین حداکثری بارهای الکتریکی در شرایط عملکرد جدا از شبکه تضمین گردد. همچنین به دلیل عدم وجود سیاست تشویقی مناسب، انرژی تولیدی نیروگاه در حالت اتصال به شبکه جهت تامین بارهای الکتریکی محلی مورد استفاده قرار می­گیرد. اما در کشور ما که مدت زمان و تعداد قطعی برق محدود به فصل گرما می­باشد، استفاده از نیروگاه ترکیبی در حالت اتصال به شبکه و در قالب خرید تضمینی، مناسبتر است. بدیهی است وظیفه تامین بارهای الکتریکی ضروری در زمان­های قطعی شبکه نیز توسط نیروگاه صورت می­پذیرد. شایان ذکر است عملکرد باتری به پارامترهای مختلفی نظیر دما، تعداد دفعات شارژ و دشارژ و جریان شارژ و دشارژ وابسته می­باشد. به دلیل آنکه ممکن است قطعی برق و در نتیجه فرآیند دشارژ و شارژ باتری برای مدت طولانی صورت نپذیرد، پیشنهاد می­شود این فرآیند به صورت کنترل شده توسط متقاضی/شرکت پیمانکار در بازه­های زمانی مشخصی (به عنوان نمونه دو بار در سال) انجام پذیرد. این موضوع موجب افزایش طول عمر مفید باتری در شرایط اشاره شده خواهد شد که در منابع مختلف به shelf life مشهور است.  

0
حفظ سرمایه
0
تضمین
0
بهینه بودن
طراحی نیروگاه ترکیبی پیشنهادی
ارزیابی اقتصادی طرح های پیشنهادی
تحلیل حساسیت
پیوست 1: مشخصات فنی باتری سربی¬اسیدی پیشنهادی
پیوست 2: مشخصات فنی اینورتر ترکیبی پیشنهادی

شرکت آتیه آرمانی آویژه

شماره های تماس:

05138114480- 05138114478

×